Jij en Sta Sterk!
Training en coaching voor sociale weerbaarheid en omgaan met pesten

Workshop op maat (4-18 jaar)

Een Sta Sterk workshop is een goede manier om een onderwerp onder ieders aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.


In een Sta Sterk workshop (of serie workshops) op maat nemen wij kinderen mee om  hun bewustwording en inzicht, als het gaat om omgaan met elkaar, te vergroten. Ze leren eigen en andermans grenzen ontdekken, maar krijgen ook praktische handvatten voor het omgaan met pesten, weerbaarheid en het vergroten van zelfvertrouwen.


De workshop wordt op maat aangepast aan jouw wensen en afhankelijk van de behoefte komen de volgende onderwerpen aan bod:


• Verschil tussen plagen en pesten

• Welke rollen zijn er bij het pesten in een groep?

• Bewustwording van gevoelens/emoties

• Complimenten geven en ontvangen

• Manieren van reageren op elkaar in bepaalde situaties

• Je mening geven

• Nee durven zeggen

• Gedachtekracht – helpende gedachten

• Zeggen waar je last van hebt & reageren als een ander last heeft van jou

• Meedoen & omgaan met het buitensluiten

• Opkomen voor een ander

• Cyberpesten


GESCHIKT VOOR KINDEREN (8-12 JAAR)

Deze workshop (of gastles) is geschikt voor leerlingen in het PO (bovenbouw) en VO, maar ook voor bijvoorbeeld op de naschoolse, sportclub of voor individuele deelnemers die hulp kunnen gebruiken bij het werken aan hun eigen weerbaarheid. De bij de groep aanwezige professional of vrijwilliger van de organisatie wordt actief betrokken bij de uitvoering en kan op deze manier op een later moment nog eens terugkomen op de workshop.  


 WERKWIJZE

De workshop duurt 1-2 uur per bijeenkomst. Wij bieden ook de mogelijkheid tot het volgen van een serie opeenvolgende workshops. In overleg wordt bekeken aan welke onderwerpen behoefte is en op welke manier dit in een workshop kan worden behandeld. Het uitgangspunt is om de workshop zo interactief mogelijk te laten zijn. Ook kan worden bekeken wat de duur van de workshop moet zijn. 

E-mailen
Bellen
Info