Jij en Sta Sterk!
Training en coaching voor sociale weerbaarheid en omgaan met pesten

Stevige Stap training (11-13 jaar)

MET EEN STEVIGE STAP DE BRUGKLAS IN

Staat uw kind aan de vooravond van deze nieuwe levensfase waarin hij of zij geconfronteerd wordt met vele nieuwe dingen zoals: andere klasgenoten, (veel) nieuwe leraren, een groot schoolgebouw en niet te vergeten het huiswerk? Is uw kind onzeker en ziet hij of zij hier tegenop? Heeft uw kind moeite om nieuwe vriendjes te maken? Vraagt u zich af of uw kind deze overstap goed kan maken?


De Stevige Stap training is specifiek bedoeld voor kinderen van groep 8 (11-13 jaar) die de overstap naar het voortgezet onderwijs gaan maken en hier tegenop zien, onvoldoende sociaal vaardig zijn of weinig zelfvertrouwen hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het zetten van deze stap. Door middel van gesprekken, spellen en oefeningen leren zij meer over sociaal omgaan met elkaar en hoe je dat op een goede manier kunt doen. Naast ‘weten’ en ‘kunnen’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eigen behoefte (’willen’) en welke manier het beste bij het kind past (‘zijn’). Zo vinden de kinderen hun eigen oplossingen die echt bij henzelf horen! Ze leren de gevolgen van eigen gedachten en gedrag te zien en ontdekken hoe zij dit kunnen inzetten om hun doelen te bereiken. In de training werken zij aan hun eigen persoonlijke leerdoelen die voorafgaand tijdens de intake zullen worden geformuleerd.


INHOUD VAN DE TRAINING

In de Stevige Stap training wordt onder andere gewerkt aan:
· uitstraling, lichaamshouding, stem- en woordgebruik
· eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
· jezelf presenteren en contact leggen
· het hebben en uiten van een eigen mening
· feedback krijgen/geven en conflicthantering
· omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
· omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden
· plannen en organiseren van het huiswerk


Binnen de bijeenkomsten worden diverse werkvormen ingezet, zoals:
· verhalen en metaforen
· spel
· ontspannings- en visualisatieoefeningen
· discussie
· drama en rollenspel
· werken met videocamera
· creatieve en fantasierijke opdrachten
· werken met helpende gedachten

 

WERKWIJZE

De training bestaat uit 10 lessen (5 vóór en 5 ná de zomervakantie) van 1,5 uur in kleine groepen (4 tot 8 kinderen) waardoor er maximale aandacht is voor ieder kind. Bij de training horen ook een intakegesprek en twee ouderbijeenkomsten met informatie over de training en adviezen hoe ouders het kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.


VOOR WIE

De Stevige Stap training is geschikt voor kinderen van 11-13 jaar.


NA DE TRAINING

Deelnemer voelt zich zekerder, heeft meer zelfvertrouwen en kan gemakkelijker contact maken en onderhouden met anderen. Ook heeft deelnemer geleerd om zich op een positieve manier te presenteren en de eigen weg te vinden op de middelbare school.


SAMENGEVAT

• Intakegesprek met kind en ouder(s)/verzorger(s)

• Deelnemer krijgt een werkboek mee
• 10 trainingen van 90 minuten in groepjes van 4-6 kinderen
• Informatie avond voor ouders/verzorgers
• Eindevaluatiegesprek met kind en ouder(s)/verzorger(s)
• Datum en locatie: nog nader te bepalen

 

E-mailen
Bellen
Info