Jij en Sta Sterk!
Training en coaching voor sociale weerbaarheid en omgaan met pesten

Sta Sterk groepstraining (4-18 jaar)

INHOUD VAN DE TRAINING

Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en zichzelf te kunnen zijn. Helaas is dit niet voor ieder kind het geval en hebben deze kinderen te maken met lastige (pest) situaties. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, geduwd, (digitaal) gepest, buitengesloten of hun spullen worden afgepakt. Hierdoor ontstaat een onveilige sfeer waardoor hun zelfvertrouwen, hun  zelfbeeld en leer- en ontwikkelklimaat worden aangetast.


De Sta Sterk training heeft als doel de weerbaarheid van kinderen te vergroten, zodat zij effectiever reageren op lastige situaties (pestgedrag!) en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. En dat is heel belangrijk! Dat betekent dus ook dat de kans op nare gevolgen van pesten (zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en verminderde schoolprestaties) kleiner wordt. Kinderen leren voor zichzelf op te komen in onaangename situaties, zoals bij verbaal en digitaal pesten. 


In de Sta Sterk training leren de kinderen op een praktische en interactieve manier hoe zij in verschillende lastige situaties kunnen reageren. Zij leren o.a.:

• hun eigen mening te geven

• nee te durven zeggen

• omgaan met pesten

• conflicten op te lossen

• hoe te reageren als zij last hebben van iemand

• aansluiting bij leeftijdsgenootjes te vinden


Stap voor stap worden de vaardigheden van de onderstaande aandachtsgebieden aangeleerd om hun sociale weerbaarheid te versterken:

• sterke lichaamshouding/taal: houding, stemgebruik, ruimte voor jezelf innemen, de ander aankijken

• assertiviteit: sterk opkomen voor jezelf en toch rekening houden met de ander

• je eigen gedachten en emoties: hoe hier mee om te gaan bij lastige situaties

• sociale informatieverwerking: goed inschatten van sociale situaties, wanneer gebeurt iets per ongeluk of expres

• sociale vaardigheden: meedoen, vrienden maken, samenwerken, hulp vragen bijvoorbeeld aan je juf of meester


Wij werken in kleine groepjes zodat elke deelnemer de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Tijdens de training werkt elk kind aan zijn eigen leerwens of leerdoel. De training kent een heel duidelijke opbouw en is interactief. Op een speelse en laagdrempelige manier gaan we aan de slag met de onderstaande werkvormen:

• leergesprekken

• rollenspellen  

• creatieve opdrachten  

• voorleesverhalen

• animaties

• ontspanningsoefeningen

• helpende gedachtes

• oefenopdrachten voor thuis


De geleerde vaardigheden komen steeds terug en ook worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat de kinderen zich het nieuwe, weerbare gedrag steeds beter eigen gaan maken. De huiswerkopdrachten helpen hen de nieuwe vaardigheden in de praktijk toe te passen.


WERKWIJZE

Er wordt gewerkt in kleine groepjes van 4-6 kinderen. De groepstraining omvat 10 lessen van 90 minuten. Vooraf vindt een individueel intakegesprek plaats met elk kind en de ouder(s)/verzorger(s) daarvan. Daarnaast worden twee ouderavonden aangeboden om de ouder/verzorgers te informeren over de voortgang van de training, de inhoud, de werkwijze en de materialen die worden gebruikt zodat zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen in het leerproces.


De ouders/verzorgers worden dus nauw betrokken bij de training. Supporters zijn bij deze training heel erg belangrijk en de deelnemer mag zelf een supporter (vertrouwenspersoon) kiezen tijdens het intakegesprek. Om de les te laten slagen en het geleerde zich snel eigen te maken gaat de supporter samen met de deelnemer thuis opdrachten maken om het nieuw geleerde gedrag te oefenen en te stimuleren en daarin ook voorbeeldgedrag te tonen.


VOOR WIE

De Sta Sterk training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar.


NA DE TRAINING

De deelnemers laten weerbare lichaamstaal zien, komen sterk voor zichzelf op in lastige situaties, gebruiken handvatten om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer. Zij maken ook beter onderscheid tussen positieve en negatieve bedoelingen (plagen/pesten) en kunnen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan.


SAMENGEVAT

• Intakegesprek met kind en ouder(s)/verzorger(s)

• Deelnemer krijgt een Sta Sterk werkmap mee

• 10 trainingen van 90 minuten in groepjes van 4-6 kinderen

• Informatie avond voor ouders/verzorgers

• Laatste training wordt feestelijk afgesloten

• Eindevaluatiegesprek met kind en ouder(s)/verzorger(s)

E-mailen
Bellen
Info